Fysisk arbeidsmiljø

Arbeidsplassvurdering

Hvis en person er i fare for å bli sykemeldt eller allerede har blitt sykemeldt, kan vi bistå med en arbeidsplassvurdering. Vanligvis er det bedriftsfysioterapeut som da besøker arbeidsplassen. Han går sammen med gjeldende person gjennom arbeidsplassen og arbeidsoppgavene for å se om det er forhold som kan endres, slik at vedkommende kan fortsette i arbeid eller komme fortere tilbake fra sykefraværet. Det kan for eksempel være endringer i arbeidsoppgaver, endring av arbeidsstillinger eller råd om anskaffelse av hjelpemidler som kan bidra til en lettere arbeidsdag.

Ergonomisk gjennomgang

Ergonomi : "Arbeidsmiljøets tilpasning til mennesket".

Ved en ergonomisk gjennomgang ser vi på måten du må bruke kroppen på de forskjellige arbeidsplassene og gir råd om noe kan endres. Det kan være så enkelt som innstillingen av en kontorstol, men også måten dataskjermen er plassert, høyde på skrivepulten, rominndeling, inneklima, belysning, måten du står, sitter eller beveger på, om du har godt redskap, o.s.v.

Vi skriver rapport som sendes til arbeidsgiveren og hvis det er behov, kan vi være med på å utarbeide en handlingsplan eller hjelpe til med en søknad om hjelpemidler.

Inneklima

Når vi snakker om inneklima tenker vi på flere miljø-faktorer som kan ha betydning for vår helse når vi er på arbeid inne i et bygg.

For eksempel:

 • Støv
 • Støy
 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Ventilasjon
 • Kjemikalier
 • Renhold
 • Belysning

Vi kan:

- foreta kartlegging gjennom arbeidsplassbesøk
- foreta målinger
- risikovurdere og skrive rapport
- bistå med konkrete råd og veiledning om hvordan en bør takle forholdene,
  eventuell henvise til ekstern hjelp hvis vi ikke kan bistå

Kartlegging / vernerunde

Vi går sammen med leder og/eller verneombud gjennom Internkontroll-systemet og finner ut hvilke områder som bør/skal kartlegges. Dette kan gjøres på flere måter:

- gjennom samtaler hvor vi diskuterer eventuelle problemområder, avvik, innspill til forbedring eller andre meldinger. 

- vi kan besøke de forskjellige områder vi har valgt og observere om alt er som det skal. I tillegg kan en snakke med de ansatte og få direkte informasjon om arbeidsforholdene.

Etter en slik kartlegging / vernerunde lages det en oppsummering og kan vi bistå med å lage en handlingsplan slik at det blir gjort noe med de forholdene som er avdekket.

HUSK: en handlingsplan krever at du skriver hvem som er ansvarlig for å gjennomføre handlingen og når det skal gjøres!

Støy

VestLofoten Helse Miljø og Sikkerhet BA kan bistå med:                               

 • Støymåling i bedriften i henhold til forskrift
 • Veiledning og rådgiving i forhold til tiltak som kan / må gjøres
 • Veiledning og rådgiving om verneutstyr 

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir  mars 2021:

 40 t. kurs (verneombudskurs)

 Kurset avholdes i uke 10 og uke 11

 På følgende dager: 09.03, 10.03, 11.03, 16.03 og 17.03

 

OBS. Påmeldingsfrist: Fredag 19.02.2021

 

OBS. Bindende påmelding!

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer