Produkter og tjenester

 

Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

Arbeidsgiver skal sørge for at BHT:

  • bistår med planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • bistår ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser.
  • bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser og vurderer risiko.
  • foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader.
  • bistår med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen.
  • bistår ved tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøter.
  • bistår med informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 

 

For å få mer informasjon velg blandt produktene i menyen på høyre side.

Du kan også Sende en forespørsel.

 

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir i oktober:

Datoene: i uke 42 og 43 2020.

På følgende dager:  13.10, 14.10, 15.10, 20.10 og 21.10.

 

 

40 t. kurs (verneombudskurs)

 

OBS. Påmeldingsfrist: 21.09.2020

 

OBS. Bindende påmelding!

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer