Internkontroll

Internkontroll

 

Internkontroll eller Systematisk Helse, Miljø og Sikkerthetsarbeid er en oppgave som alle bedrifter er pliktig til å ha orden på.

Å lage et Internkontroll-system er å dokumentere at en tar HMS på alvor i bedriften. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe bedriften med oppbygging av et slikt system. Vi har utviklet en startmappe som medlemsbedriftene kan få eller vi bistår med gjennomgang, revisjon eller oppfølging av bedriftens internkontroll.

Vi kan også gi korte kurs i oppbygging / vedlikehold av Internkontrollsystem.

 

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir på:

Datoene: Den 16. , 17., 18., 23. og 24. oktober 2018

 

 

40 t. kurs (verneombudskurs)

 

OBS. Påmeldingsfrist: Den 21. september 2018

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer