Kurs

AKAN

Dette kurset gjennomgår en måte å håndtere rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen din på. Det finnes et eget regelverk som bedriften kan vedta og som skal være til hjelp for både den som har rusproblemer og for bedriften som skal håndtere dette.

Kurslengde: ca. 1,5 - 2 timer.

Arbeidsmiljøloven

Gjennom teori og gruppeoppgaver får man innsikt i inndelingen, oppbyggingen og bruken av Arbeidsmiljøloven.

Kurslengde: avtales nærmere

Ergonomi / ryggskole

Kurset gjennomgår hvordan en skal og bør bruke kroppen i forbindelse med arbeidsoppgaver.
Bevisstgjøring kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Kursdeltakerne lærer en del om sittestillinger, forflytningsteknikker, løfteteknikker, måten en beveger seg på, o.s.v.

Kurslengde: avtales nærmere.

Førstehjelp

I de fleste bedrifter finnes det førstehjelpsutstyr, men man glemmer i mange tilfeller at det ikke finnes ansatte som har opplæring i førstehjelp og kan bruke dette utstyret.

Vi tilbyr både dagskurs i førstehjelp og korte tilpassede kurs  hvor deltakerne selv bestemmer hvilke emner en vil ha opplæring i.

Kurslengde: avtales nærmere.

Håndtering av Vold og Trusler

Gjennom teori og enkle praktiske øvelser ønsker vi å gi kunnskap og forståelse for hvordan konflikter oppstår og hva vi eventuelt kan gjøre for å forebygge eller håndtere slike situasjoner. Kurset er basert på tett samarbeid med kursdeltakerne. Varighet maks 3 timer.

Vi har 3 instruktører som har fått utdanning gjennom "Mosaikk Konflikthåndtering".

HMS-datablad (produktdatablad), oppbygging av stoffkartotek

Alle kjemikalier og andre helsefarlige stoffer blir levert med HMS-datablad (produktdatablad). 
HMS-databladene gir informasjon om stoffets sammensetning, bruk og oppbevaring og hvordan en skal yte førstehjelp eller annen medisinsk behandling hvis en har blitt uheldig eksponert eller skadet av stoffet.
Bedriftene skal alltid ha HMS-databladene tilgjengelig for de ansatte som arbeider med disse stoffene.

Kurset viser hvordan man kan bygge opp et effektiv stoffkartotek med gode regler for bruk av disse stoffene.

Kurslengde: ca. 6 timer.

Inneklima

Kurset gir en innføring i alle forhold som påvirker inneklimaet.
En får en enkel gjennomgang av de forskjellige faktorer og hva en kan gjøre for å forebygge at dette leder til helseskade.

Kurslengde: ca. 4 timer.

Lederkurs - 2 dager

Kurset har som mål å gi deltakerne oversikt over lovbestemte krav og kompetanse innen HMS.
Dette er en komprimert utgave av 40-timerskurset, men har alle emner som Arbeidstilsynet krever skal gjennomgåes. 

 

Les mer: Lederkurs - 2 dager

Oppfølging av sykefravær / attføring

Kurset gir en enkel innføring i arbeidsgiverens og arbeidstakerens rettigheter og plikter når en person er i fare for å bli sykemeldt eller har blitt sykemeldt.
Vi gjennomgår måten en skal / bør følge opp på og hvilke midler eventuelt er tilgjengelig gjennom NAV eller IA (Inkluderende Arbeidsliv).

Kurslengde: ca. 2 - 3 timer.

Psykososialt arbeidsmiljø / kommunikasjon / konflikthåndtering

 

Kurset handler om å bevisstgjøre deltakerne om hvordan en kan skape et godt arbeidsmiljø. Gjennom teori, øvelser og gruppearbeid forsøker vi å gi deltakerne innsikt i hvordan egne handlinger og egne utsagn påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet.
Vi gjennomgår både regler og regelverk og gir deltakerne en del "redskaper" som kan hjelpe i arbeidet med å skape et bedre arbeidsmiljø.

Kurslengde: ca. 6 timer.

Revisjon

Kurset gir en enkel innføring i de ulike revisjonsmetoder for Internkontroll-system.
Kurset er beregnet for alle som arbeider med internkontroll.

Kurslengde: ca. 6 timer

Risikovurdering / risikoanalyse

Kurset er beregnet for alle personer i bedriften. Å  vurdere fare for helseskade er en lovpålagt oppgave for alle bedrifter. 

Kurset kan kjøres som et enkelt bedriftsinternt kurs og kan tilpasses den enkeltes oppgave og ansvarsområde .

Kurslengde: fra 1 til ca. 4 timer.

Støy

Kurset gir en enkel innføring i hva støy er og hvordan det kan påvirke kroppen. Videre vil en få en del eksempler på hvordan støy kan reduseres og hvilket verneutstyr kan brukes.

Kurslengde: ca. 4 timer.

Tema-foredrag

Ved behov kan vi bistå med korte tema-foredrag om emner innen HMS.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om forhold i arbeidsmiljøet du vil vite mer om.

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir  mars 2021:

 40 t. kurs (verneombudskurs)

 Kurset avholdes i uke 10 og uke 11

 På følgende dager: 09.03, 10.03, 11.03, 16.03 og 17.03

 

OBS. Påmeldingsfrist: Fredag 19.02.2021

 

OBS. Bindende påmelding!

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer