40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnopplæring HMS - 40 t kurs

For verneombud, ledere, AMU-medlemmer mm

 

Emner:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Verneombudets oppgaver
 • Saksgang i arbeidsmiljøsaker
 • Ergonomi
 • Støy
 • Belysning
 • Inneklima
 • Helseskadelige stoffer
 • HMS-faktorer 
 • Internkontroll / systematisk oppfølging av HMS
 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Oppfølging av sykefravær
 • Attføring
 • AKAN - håndtering av rusmiddelmisbruk
 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Psykososialt arbeidsmiljø 

* * *
Gruppearbeid er gjennomgående i hele kurset og aktiv deltakelse er  forventet. 

Kurslengde: 5 dager, fordelt på 2 uker.

 

 

Pris 2017:

Medlemmer VestLofoten HMS SA:  kr.4000,-    inkl. lunsj + kursmateriell

Ikke-medlemmer:                             kr.7000,-     inkl. lunsj + kursmateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir på:

Datoene: Den 16. , 17., 18., 23. og 24. oktober 2018

 

 

40 t. kurs (verneombudskurs)

 

OBS. Påmeldingsfrist: Den 21. september 2018

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer