Målrettet helsekontroll

Målrettet helsekontroll

 

Vi utfører lovpålagte målrettede helsekontroller. Det vil si at vi kontrollerer arbeidshelse.
Når du som arbeidstaker blir utsatt for helsefarlige stoffer eller et helsefarlig miljø på din arbeidsplass, kan bedriftshelsetjenesten foreta en helsekontroll for å se om disse forhold har gitt deg skade eller sykdom.

 

For eksempel;
- Når du er utsatt for mye støy på arbeidsplassen, kan vi foreta en hørseltest for å avdekke om du har fått 
  støyskade av de omgivelser du må arbeide i.
- Når du er utsatt for mye støv, røyk eller annen avgassing på arbeidsplassen, kan vi kontrollere
  om lungene har fått noe skade av det.

 

Slik kan vi være med på å avdekke om arbeidsplassen er helsefarlig.
Når arbeidstakerne er kontrollert får arbeidsgiver en rapport med råd om hvordan de kan medvirke å forebygge skade eller sykdom.

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir på:

Datoene: Den 16. , 17., 18., 23. og 24. oktober 2018

 

 

40 t. kurs (verneombudskurs)

 

OBS. Påmeldingsfrist: Den 21. september 2018

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer