Målrettet helsekontroll

Målrettet helsekontroll

 

Vi utfører lovpålagte målrettede helsekontroller. Det vil si at vi kontrollerer arbeidshelse.
Når du som arbeidstaker blir utsatt for helsefarlige stoffer eller et helsefarlig miljø på din arbeidsplass, kan bedriftshelsetjenesten foreta en helsekontroll for å se om disse forhold har gitt deg skade eller sykdom.

 

For eksempel;
- Når du er utsatt for mye støy på arbeidsplassen, kan vi foreta en hørseltest for å avdekke om du har fått 
  støyskade av de omgivelser du må arbeide i.
- Når du er utsatt for mye støv, røyk eller annen avgassing på arbeidsplassen, kan vi kontrollere
  om lungene har fått noe skade av det.

 

Slik kan vi være med på å avdekke om arbeidsplassen er helsefarlig.
Når arbeidstakerne er kontrollert får arbeidsgiver en rapport med råd om hvordan de kan medvirke å forebygge skade eller sykdom.

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir  mars 2021:

 40 t. kurs (verneombudskurs)

 Kurset avholdes i uke 10 og uke 11

 På følgende dager: 09.03, 10.03, 11.03, 16.03 og 17.03

 

OBS. Påmeldingsfrist: Fredag 19.02.2021

 

OBS. Bindende påmelding!

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer