Psykososialt arbeidsmiljø

Bistand ved ulykker eller uønskede hendelser

 Vi kan bistå bedriften hvis det er oppstått en ulykke eller annen uønsket hendelse.

Kartlegging av arbeidsmiljø

Vi kan bistå bedriften med kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø. Vi gir råd om, eller bistår med forberedelsene, gjennomføring, oppsummeringen og utarbeiding av handlingsplan.

En kan f. eks. foreta kartlegging ved hjelp av samtaler med enkeltpersoner eller grupper, bruke kort-metoden, bruke kartleggingsskjemaer eller en annen kartleggingsmetode som bedriften selv velger.

Det er viktig å huske at når en kartlegger arbeidsmiljø må en på forhånd avklare hva en forplikter seg til i forhold til informasjon som blir innhentet!

OBS! Å kartlegge et arbeidsmiljø og innhente informasjon om forhold uten å gjøre noe med resultatet i etterkant, kan skape stor frustrasjon og gi grunnlag for et dårlig arbeidsmiljø.

 

Konflikthåndtering

I alle bedrifter kan det oppstå uenighet som kan lede til konfliktsituasjoner.
En konflikt trenger ikke alltid å være en negativ prosess, men kan faktisk skape kreativitet og utvikling i bedriften. Når slike konflikter ikke gjelder sak og blir personlig, leder dette ofte til stress og ubehag for de ansatte og da skal det gripes tak i situasjonen raskest mulig. Her har alle et ansvar, men leder har hovedansvaret for at konflikten blir håndtert på en forsvarlig måte.

Her kan bedriftshelsetjenesten bistå med råd om konflikthåndtering, og hvis nødvendig med samtaler med de involverte personer for å kartlegge om det finnes muligheter for løsning. 

 

Neste kurs

Neste 40-timerskurs (verneombudskurs) blir  mars 2021:

 40 t. kurs (verneombudskurs)

 Kurset avholdes i uke 10 og uke 11

 På følgende dager: 09.03, 10.03, 11.03, 16.03 og 17.03

 

OBS. Påmeldingsfrist: Fredag 19.02.2021

 

OBS. Bindende påmelding!

 

 

 

Copyright © 2015 TreC AS. All Rights Reserved.

Powered by Joomla. Template created with Artisteer