VestLofoten HMS SA er en kompetansebedrift for Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi gir sakkyndig råd og veiledning med forebyggende oppfølging i arbeidsmiljøet.

VestLofoten HMS er en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT)

Arbeidstilsynet har kvalitetskrav til BHT som må være oppfylt for å få godkjenning. Dette skal sikre at det er god kvalitet på de tjenestene vi tilbyr til bedriftene våre.

Se godkjenning her

Må din bedrift ha BHT?

Dersom risikoforholdene tilsier det, har arbeidsgiver en plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent BHT. En godkjent BHT har kompetanse på arbeidsmiljø, og vil bistå bedriftene med det forebyggende HMS-arbeidet som er lovpålagt. Klikk her for å se om din bedrift faller under denne plikten.

Tjenester

Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

For å få mer informasjon velg blant produktene i menyen, eller send oss en forespørsel.

Planlagte kurs

Vi tilbyr kurs og opplæring i mange forskjellige HMS-emner. De fleste av disse kursene er inkludert i medlemskapet. Vi kan avholde kurs lokalt i bedriftene, i egne lokaler eller over nett. Se planlagte kurs.

Siste nyheter

Nyheter fra Arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lansert en ny veileder om kontraktsoppfølging. Arbeidstilsynet har bidratt i arbeidet med veilederen og oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å ta den i bruk. [...]

No kan verksemder innan barnevern finne innsikt om eigen bransje og tilpassa verktøy for eit betre arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøportalen. [...]

Arbeidstilsynet har i samarbeid med kulturbransjen utarbeidet en veileder for å forebygge skader og sykdom grunnet eksponering for scenerøyk. [...]

INFORMASJON OM NESTE KURS