VestLofoten HMS SA er en kompetansebedrift for Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi gir sakkyndig råd og veiledning med forebyggende oppfølging i arbeidsmiljøet.

Om oss

VestLofoten HMS SA er en kompetansebedrift for Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi er en non-profit bedrift som er eid av våre medlemmer.

I 2020 har vi 33 års erfaring innen HMS-arbeid til å betjene kundene våre med. Vi yter bistand til både medlems- og ikke medlemsbedrifter etter fast avtale eller fritt salg.

Tjenester

Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

For å få mer informasjon velg blandt produktene i menyen, eller sende oss en forespørsel.

Våre kurs

Vår viktigste oppgave er å bistå bedriftene til å tenke og handle helsefremmende. Vi gir sakkyndig råd og veiledning med oppfølging i arbeidsmiljøet. Dermed ønsker vi å bidra til å bevare liv og god helse på alle typer arbeidsplasser og skape sikkerhet for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Neste kurs starter om

INFORMASJON OM NESTE KURS

Siste nyheter

Nyheter fra Arbeidstilsynet

Den store utviklingen som nå skjer innen havbruksnæringen, utfordrer de tradisjonelle skillene mellom maritimt og landbasert regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Med bakgrunn i dette har Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet… [...]

Produkt som blir brukte i eksplosjonsfarlege atmosfærar, manglar ofte varig merking. Slik merking er ein føresetnad for at produktet blir brukt, vedlikehalde og kontrollert på ein sikker måte.  [...]