40t HMS-kurs uke 39 og 40, 2023 (verneombudskurs)

Fabrikken Næringshage Storgata 105,Leknes

Det står i forskrift at verneombud og medlemmer av AMU skal ha opplæring på minst 40t varighet som hovedregel. Vi anbefaler også ledere å delta på dette kurset. Påmeldingsfrist: 12.09.2023 Emner: – Arbeidsmiljøloven – Verneombudets oppgaver – Saksgang i arbeidsmiljøsaker – Ergonomi – Støy – Belysning – Inneklima – Helseskadelige stoffer – HMS-faktorer – Internkontroll […]