40t HMS-kurs uke 10 og 11 (med forbehold om endring grunnet Covid 19)

Fabrikken Næringshage Storgata 105, Leknes

Det står i forskrift at verneombud og medlemmer av AMU skal ha opplæring på minst 40t varighet som hovedregel. Vi anbefaler også ledere å delta på dette kurset. Emner: – Arbeidsmiljøloven – Verneombudets oppgaver – Saksgang i arbeidsmiljøsaker – Ergonomi – Støy – Belysning – Inneklima – Helseskadelige stoffer – HMS-faktorer – Internkontroll / systematisk […]