Verneombudskurs (40 timer)

NY DATO FOR NESTE KURS KOMMER: Grunnopplæring HMS - 40 t kurs. For verneombud, ledere, AMU-medlemmer mm. Emner: - Arbeidsmiljøloven - Verneombudets oppgaver - Saksgang i arbeidsmiljøsaker - Ergonomi - Støy - Belysning - Inneklima - Helseskadelige stoffer - HMS-faktorer - Internkontroll / systematisk oppfølging av HMS - Kartlegging av arbeidsmiljø - Oppfølging av sykefravær […]