Verneombudskurs (40 timer)

NY DATO FOR NESTE KURS KOMMER: Grunnopplæring HMS - 40 t kurs. For verneombud, ledere, AMU-medlemmer mm. Emner: - Arbeidsmiljøloven - Verneombudets oppgaver - Saksgang i arbeidsmiljøsaker - Ergonomi - Støy - Belysning - Inneklima - Helseskadelige stoffer - HMS-faktorer - Internkontroll / systematisk oppfølging av HMS - Kartlegging av arbeidsmiljø - Oppfølging av sykefravær […]

40t HMS-kurs (verneombudskurs)

Fabrikken Næringshage Storgata 105,Leknes

Det står i forskrift at verneombud og medlemmer av AMU skal ha opplæring på minst 40t varighet som hovedregel. Vi anbefaler også ledere å delta på dette kurset. Emner: - Arbeidsmiljøloven - Verneombudets oppgaver - Saksgang i arbeidsmiljøsaker - Ergonomi - Støy - Belysning - Inneklima - Helseskadelige stoffer - HMS-faktorer - Internkontroll / systematisk […]