Ergonomiske forhold

Tilpasning mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske